درآمدی بر پروژه فکری استاد حمید پارسانیا

بسمه تعالی 💎 پروژه فکری و ترانسفر تفکر 🔹 نوشتن از پروژه‌ی فکری یک متفکرِ مؤلف، در روزگاری که ترجمه بر تفکر تفوق دارد و جماعتی از طریق ترانسفر متفکر ارتزاق می‌کنند، امری به نسبت دشوار است. این دشواری اغلب به این دلیل است که در اثر پروپاگاندای ژورنالیست‌های حوزه…

روش شناسی و اندیشه سیاسی

مقاله دکتر حمید پارسانیا با عنوان «روش شناسی و اندیشه سیاسی» در فصلنامه علوم سیاسی سال هفتم، شماره 4، زمستان 1383 صفحه7  به چاپ رسیده است. تعداد صفحات فصلنامه: 376 صفحه قيمت: 5000 ريال تاريخ انتشار:10/7/84     لینک خرید فصلنامه: http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=271668&l=fa

رنسانس دینی / حمید پارسانیا

عرصه ها و صورت های دینی ۱.منطق داوری همان گونه که سکولاریزم در عرصه ها و سطوح مختلف فرهنگی واجتماعی صور گوناگون و متنوعی دارد و نباید آن را به یک صورت خاص مقید کرد و از دیگر صور آن غفلت نمود. دین، معنویت و نگاه قدسی به هستی نیز…

نظریه و فرهنگ

مقاله نظریه و فرهنگ چكيده: روش شناسي بنيادين، به شيوة كاربرد نظريات نسبت به موضوعات مورد مطالعة آنها نمي‌پردازد، بلكه شيوة شكل‌گيري نظريات علمي را دنبال مي‌كند. هر نظريه براي شكل‌گيري و تكوين تاريخي خود از برخي مباني معرفتي زمينه‌هاي غيرمعرفتي بهره مي‌برد. مباني معرفتي با آن كه در تكوين…

بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی

مفهوم علم در دو سده نوزدهم و بیستم، به دلیل تغییر مبانی معرفت‌شناختی و فلسفیِ جامعه علمی، تحولاتی داشته است. برخی از تغییرات بدون آنکه معنای علم را تغییر دهد، دامنه معرفت علمی را محدود کرده و بعضی دیگر به تحول در معنای مدرن علم منجر شده است. در این…

علم سکولار و علم دینی

 هویت اجتماعی مفاهیم مفاهیم علاوه بر آنکه از روابط علمی با یکدیگر بهره مندند، به لحاظ واقعیت ذهنی و علمی خود، از آثاری نیز برخوردار می باشند. روابط علمی مفاهیم با آگاهی و علم انسان تعیین نمی شود و یا تغییر پیدا نمی کند. عالمان می کوشند تا مفاهیم و…