حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا : عاشورایی که آغاز شد بدون حضرت زینب(س) و کار او ابتر می‌ماند

شرایط جامعه اسلامی به گونه ای بود که به پیش از بعثت رجعت کرده و از اسلام نامی مانده و رفتارها جاهلی بود؛ حاکم بی توجه به قوانین دینی هرچه بیشتر فساد را نمایان می کرد؛ دیگر وقت سکوت نبود؛ امام حسین (ع) چارچوبی برای مشروعیت حکومت داشت که در…