برگزاری درسگفتار جریان‌شناسی‌روشنفکری‌درایران‌معاصر حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌پارسانیا

برگزاری درسگفتار جریان‌شناسی‌روشنفکری‌درایران‌معاصر حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌پارسانیا

#حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌پارسانیا:
روشنگری در طول دوره حیات خود به لحاظ معرفت شناختی دو مقطع را پشت سر گذاشته و اینک سومین مرحله را سپری می کند.
۱. مقطع نخست مربوط به دو سده ۱۷ و ۱۸ است. در این دو سده روشنگری بیشتر صورت راسیونالیستی و عقل گرایانه دارد. این مقطع با دکارت آغاز می شود.۲. مقطع دوم دو سده ۱۹ و ۲۰ است. در این دو سده روشنگری در قالب فلسفه های آمپریستی و روش های پوزیتیویستی بروز و ظهور پیدا می کند.۳. مقطع سوم ار نیمه دوم قرن ۱۹ شروع می شود. در این مقطع هویت روشنگرانه علم مدرن در معرض تردید و شک قرار می گیرد. می توان از این مقطع با عنوان دوره بحران روشنگری یاد کرد.#ادوار_روشنفکری_مدرن:
۱. دوره حماسه و پیامبری.
این مقطع مربوط به دوران تکوین و شکل گیری آن به صورت یک جریان فعال اجتماعی است.
۲. دوره تراژدی که از فردای پیروزی آن آغاز می شود.
۳. دوره ورشکستگی و افول که از نیمه دوم قرن بیستم آغاز و تا فروپاشی بلوک شرق امتداد یافت.
۴. دوران تردید و دلالی.
روشنفکران پس از فروپاشی از انتقاد نسبت به بخشی از جهان مدرن، یعنی از نقد بورژوازی و یا لیبرالیسم فراتر رفته و کلیت مدرنیته را در معرض نقد و نظر قرار دادند.
وضعیت دلالی و واسطه گری روشنگری در این مقطع را می توان در متن نامه ای دید که در دفاع از لشگرکشی نظامی بوش به جهان اسلام با عنوان روشنفکران امضا شد.
#درسگفتارجریان‌شناسی‌روشنفکری‌؛
۲۵ آبان۹۶
:star::star::star:
#مدرسه‌درسگفتار‌آفاق
مرجع‌آموزش‌آزاد‌علوم‌انسانی‌و‌اسلامی
@afaghehekmat
afaghehekmat.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *